Live Stream
Live Stream
SUNDAY
SUNDAY
TLC Prayer Night
TLC Prayer Night
THANH LE FAMILY
THANH LE FAMILY
previous arrow
next arrow
 

Our Community

We’re a group of people sharing lives together in a multi-generational, predominantly Vietnamese culture .

More

Church Mission

Love God, love each other, serve the world. Giúp nhau đến gần với ơn Trời, tình người và niềm vui phục vụ.

More

Connect With Us

We have many opportunities for you to connect with us in our communities.

More

Announcement

Vietnamese and English - 9:00 AM

Sunday School

10:00 AM - Youth
12:00 PM - College and Young Adults

Sunday English Service

Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ (Thanh Le Church) 

3700 W. Orange Ave, Anaheim, CA 92804 

Hội thánh Tinh Lành Thanh Lễ tại Anaheim, CA, cần mời một Mục sư Cộng tác (Associate Pastor), đặc trách mục vụ chăm sóc, có tấm lòng yêu mến và dấn thân hầu việc Chúa, có kinh nghiệm phục vụ trong môi trường đa văn hóa/ngôn ngữ, cộng tác trọn thời gian (full time), để cùng giúp Hội thánh tăng trưởng.  Xin quý Mục sự liên lạc văn phòng Hội Thánh hay Mục sư Hồ Khắc Đàm qua thông tin dưới đây: 

Văn phòng HT: (714) 892-7835, office@thanhlechurch.org , Mục sư Hồ Khắc Đàm (949) 586-4399, dh9868@gmail.com
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test