Thanh Le Church

Event

FAQ

1. Diễn giả chính là ai?

Mục sư Nguyễn Văn Tín có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền Giáo. Ông đã đi nhiều nơi trong Việt Nam để giúp huấn luyện các Hội thánh trong vấn đề Truyền giáo. Ông hiểu biết về văn hóa Việt Nam cùng với nền tảng sâu sắc trong Phật giáo và đạo thờ ông bà. Ông hiện quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Ân Điển Việt Nam tại Portland. Những thành quả trong văn bằng: MA of Biblical and Theological Study, ThM in Systematic Theology và Doctor of Intercultural Studies.

2. Chương trình được chuẩn bị như thế nào?

Đây là một chương trình Truyền giảng của Hội Thánh. Chương trình đã được Ban lãnh đạo HT cầu nguyện, phối hợp với các ban ngành lên kế hoạch thực hiện từ vài tháng trước. Các ban ngành tham gia: Ban tiếp tân & parking, Ban Tráng Niên, Ban thờ phượng, Ban Kỹ thuật, Mục vụ Nhóm nhỏ, Ban trang trí, Ban ẩm thực, Văn phòng, Ban cầu nguyện & Ban chứng đạo.

3. Sự góp phần các tiết mục trong chương trình là gì?

Chương trình có sự góp phần của Ca đoàn The Salt, các anh em trong ban nhạc từ một vài hội thánh trong vùng, và các anh em trong ban Âm Nhạc Thờ Phượng của HT Thanh Lễ. Với những bài Thánh nhạc bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và ca ngợi Tình yêu của Thượng Đế.

4. Thân hữu sẽ được tiếp đón ra sao?

Từ 6:30PM, tại phòng Thông công, sẽ có trà đàm và tặng quà cho Thân Hữu. Lúc 6:50PM, thân hữu sẽ được mời vào các hàng ghế đã dành sẵn trong Lễ đường để cùng dự chương trình. Sau chương trình, thân mời mọi người cùng thông công trong bữa ăn nhẹ. 

5. Nếu thân hữu chưa sẵn sàng tiếp nhận Chúa?

Bạn hãy cầu nguyện cho họ và cứ mạnh dạn mời họ tham dự. Chúng ta không biết được thời điểm và công việc Chúa làm trên mỗi cuộc đời. Sứ mạng của chúng ta là đem họ đến với Phúc Âm. Chúng tôi có ban cầu nguyện đặc biệt cho bạn và thân hữu. Bạn chỉ điền thông tin cầu thay vào bên dưới hoặc gửi lời nhắn cho số (714)892-7835, với câu “CTTG – Cầu thay cho tên của bạntên thân hữu.”

Cầu Thay & Câu Hỏi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi hoặc cần thêm lời cầu thay.